مهدی موعود | mahdimouood.ir

ایتاسروشآی گپگپبلهتلگرام
آخرین مطالب
آخرین نظرات
نظر سنجی

سال 1396: تهران - حسینه پیروان مهدی (عج) - 1396/03/30 الی 1396/04/04

سال 1397: تهران - ولنجک - کهف الشهدا - 1397/02/27 الی 1397/03/05


بروز رسانی: جلسه 15 [جلسه 9 در سال 97] اضافه شد - (1397/03/05)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جنود عقل و جهل - تهران - 1396/03/30 الی 1396/04/04 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.) 


جلسه اول - 1396/03/30 - 25 رمضان 1396

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 186 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 242 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 186 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 586 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 569 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 586 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1396/03/31 - 26 رمضان 1396

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 195 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 281 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 195 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 458 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 695 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 458 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1396/04/01 - 27 رمضان 1396

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 232 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 311 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 232 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 476 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 749 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 476 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1396/04/02 - 28 رمضان 1396

(تصویری - 54 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 183 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 250 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 183 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 434 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 576 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 54 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1396/04/03 - 29 رمضان 1396

*** با عرض پوزش، به علت مشکلات فنی به وجود آمده فایل تصویری جلسه پنجم موجود نمی‏‌باشد.

*** فایل صوتی کامل میباشد.

 

(کلیپی تصویری از جلسه پنجم - 5 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 48 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم (آخرین جلسه در سال96) - 1396/04/04 - 30 رمضان 1396

*** با عرض پوزش، به علت مشکل فنی به وجود آمده، فایل تصویری جلسه ششم ناقص می‏‌باشد (شامل 46 دقیقه از 70 دقیقه سخنرانی) برای دسترسی به فایل کامل سخنرانی، فایل صوتی را دانلود نمایید.

*** فایل صوتی کامل میباشد.

 

(تصویری [ناقص] - 46 دقیقه از 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 161 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 221 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 161 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 372 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 517 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 372 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم (اولین جلسه در سال 97) - 1397/02/27 - 1 رمضان 1397

(تصویری - 72 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 132 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 132 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 376 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 376 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 41 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1397/02/28 - 2 رمضان 1397

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 117 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 174 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 117 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 324 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 407 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 324 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1397/02/29 - 3 رمضان 1397

 

(تصویری - 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 172 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 213 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 172 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 347 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 480 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 347 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1397/02/30 - 4 رمضان 1397

(تصویری - 52 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 113 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 172 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 324 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 419 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 324 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه یازدهم - 1397/02/31 - 5 رمضان 1397

 

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 118 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 180 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 118 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 323 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 435 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 323 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوازدهم - 1397/03/01 - 6 رمضان 1397

 

(تصویری - 61 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 145 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 145 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 370 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 483 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 370 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سیزدهم - 1397/03/02 - 7 رمضان 1397

 

(تصویری - 67 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 162 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 191 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 162 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 305 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 425 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 305 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 67 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهاردهم - 1397/03/03 - 8 رمضان 1397

 

(تصویری - 59 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 135 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 170 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 135 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 297 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 395 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 297 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پانزدهم - 1397/03/04 - 9 رمضان 1397

 

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 139 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 241 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 139 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 402 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 575 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 402 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه شانزدهم - به‌زودی ان‌شاءالله ...

 

به علت اتفاقات اخیر کشور و همچنین کم بودن زمان برای به پایان رساندن بحث جنود عقل و جهل، جلسه 1397/03/05 با موضوع "تحلیل اتفاقات اخیر کشور" برگزار شد. (میتوانید این جلسه را از "اینجا" دریافت نمایید)

درضمن ادامه جلسات با موضوع جنود عقل و جهل ان‌شاءالله به‌زودی برگزار خواهد شد و به‌محض انتشار در همین صفحه در اختیار مهدی یاوران گرامی قرار خواهد گرفت.

 


mahdimouood.ir

نظرات  (۳۵)

انشااله. منتظریم  
سلام استاد سخنرانی جالبی بودمطالب خیلی جدیدبودبرام اتفاقا منم متاسفانه گاهی وسواس دارم.  تادیروز فکرمیکردم این نوع خیال پردازی ربطی ب وسواس نداره وفقط  مثال,چندبارشستن دست میشه وسواس.خیلی مشتاقم ادامه بحثوبشنوم خیلی ذوق میکنم که مرید شمام استاد خیلی کاملی باتجربه، همه فن حریف، صاحب نظر،خوش بیان، جذاب،منطقی ودوست داشتنی.ماشاله شکرخدا اما اینها همه لطف اهل بیته مطمعنم امام زمان نگاه ویژه ب شما داره این همه بصیرت فهم شعور و دشمن شناسی و تحلیل خاص ومنطقی الکی بدست نمیاد. استاد بعدازاین جلسات منتظر جلسات درمورد سیاست, دشمن شناسی ونقدجریان غیرانقلابی هستیم مث همیشه تعصبی منطقی وبی تارف.
سلام تازه ازشبکه دو ازلاک جیق تاخدا تاپدر دختره اسم استادراعفی رو اورد موی بدنم سیخ شد.بایداین مطلبوبگفتم چون خیلی ذوق کردم اشکم دراومد همیشه آرزوم بود اسم استاد بیفته روزبونا وتوتلویزیون نشونش بدن تا تعدادبیشتری ازمردم که هنوز استادرو نشناختن جرقه ای توزندگیشون زده بشه اما باید خدابخواد استادوسیله ست که این لطفوخدا بش داده. من تعصب خاصی ب استاد راعفی دارم وقتی یکی تعریفش میکنه یا اسمش ازتلویزیون گفته میشه بقرآن قسم خیلی شادمیشم انگاراز برادر بیشتر دوسش دارم.راه درست زندگیمومدیون استادم از هرچیزی بعدمدتی ب دوسال نمیکشیدسردمیشدم وکهنه میشدبرام  امااز گوش دادن ب سخنرانی های استاد چهارساله زده نشدم وشوقم بیشترم شده, خدارو شکر. بابت جلسات این شبها باموضوع عقل هم تشکرمیکنم هم کیفیت صدا وهم مطالب عالی وبی نقص. خداحفظتون کنه
استادعزیزجلسه سوم رابطه بین عقل فهم وعلم  رو توضیح بدی ممنونت میشم.آیا فهم باعلم یکی است خیلی ها تفاوت بین علم و عقل رو نمیدونن. خودمم جریان این سه رو نمیدونم اگربدونیم ضرر نداره. عقل ودین ومدرنیته هم توضیح بدین بنظرم یک آدم که علم پزشکی داره ممکنه فهم نداشته باشه یعنی یکدنده و لجباز باشه یابارفتارش  دیگران روآزرده خاطرکندکه ب اینا نفهم میگن یعنی علم وثوادداره اما فهم شعورنداره حالا اگر بجای فهم بگیم عقل نداره آیادرسته؟یعنی عقل همان فهم است؟ یابه عبارتی  عقل داره اماسلامت عقل نداره..منتظرمیشم جوابمو توسخنرانی بگیرم البته تودو جلسه  نصیحتا استاد نسبتا کامل بود.
خداروشکر زمانش جلسه ب جلسه بیشترمیشه. 
 • محمد رضا
 • سلام استاد رائفی پور لطفا در باره مشکلات و گرفتاری ها و نقش اموزش و پرورش بیمار کشور در افزایش جوانان بدون مهارت   سخنرانی داشته باشید.
  جلسه ششم جاموند چندروزه خبری نیست. ضمنا درمورد سخنرانی باموضوع جمعیت سال پیش استاد مطالبی درمورد سندهای سازمان ملل گفته بودکه دولت ایران فقط داره امضامیکنه وخیلی خطرناکه.البته دقیقا نشنیدم استاد اسمی از بیس سی بگه اما ی جورایی درمورد رفت آمدو غربی ها وپنهان کاری دولت برای امضاکردن سندهاکه سیاستش با اسلام ما فرق داره  استادراعفی هشدار داده بود ومتاسفانه کسی گوش نکرد یادمه دوسال پیش آجقاکشوری توشبکه خبرتیترامشب با نقداز سکوت حوزه های علمیه ورفتارغیراسلامی دولت یازدهم درمورد امضای روحانی برای سندبیس سی انتقادکرده بودکه رسانه ای نشد یانزاشتن که بشه بعداز اون برنامه دیگه آجقاکشوری تو صداسیما دعوت نشد. 
 • کیوان(العفو)
 • سلام استاد ، اجرتون با حق ، سخنانتون بسیار اموزنده است ، منتظر سخنرانیتون در قالب حمله خلفای نابحق اسلام زمان ائمه هستم ، تنها جایی که نابخردان بنده رو در مورد دین و فکرم گیر میندازن و سکوت میکنم این کجروی فکری و تحریف اخبار گذشتست ، منتظرم برادرم...
  یا مهدی عج بگو...
  سلام استاد مطالب تاثیرگذاری گفتی. اتفاقااخیرا روحانی رییس جمهور محترم مطالبی شبیه مطالب شما گفتن اما معنایش اصلا شبیه نبود.اگر صحبتهای روحانی روگوش دادی, سوال دارم بنظرشما حرفش درمورد هدایت مردم درست بود؟ ظاهرا خطابش رهبری بود البته شاید منظورش با امامان جمعه باشه ایشون گفته بود ""چکارمردم دارین شایدیکی دلش نخواد به حرفتون عمل کنه شما وکیل نیستی به مردم امرونهی کنی شما وظیفته هدایت کنی اگر شد به نفعشه، نشد هم نشد دیگه حق نداری امرونهی کنی"".روحانی ایناروگفته که با مباحث استاد که درمورد نهی ازمنکر وعقل وهدایت است بی ربط نبودضمنا گفته بود که پیامبروامام علی هم به مردم امرونهی نمیکردن
  فداسرت که تصویری خرابه اتفاقا همی صوتی بهتره هدف ما گوش دادن با دقت به سخنان استاد راعفی پوره چیزی یادبگیریم حتی جلساتی که نقدفیلم یاپخش کلیپ داره استاد طوری سخنرانی میکنه یاترجمه میکنه که هرکی صوتی دانلودمیکنه  با کسی که تصویری دانلود کرده فرقی براش نداره وچیزی ازدست نمیده که واقعا جای تشکر داره 
  جناب مجید لطفا این جمله را توضیح بدید: اتفاقااخیرا روحانی رییس جمهور محترم مطالبی شبیه مطالب شما گفتن اما معنایش اصلا شبیه نبود. یعنی چی؟
  سلام. ایا از استفاده از لینک های دانلود شما در وبسایت های دیگر از لحاظ شرعی رازی هستید. چون بنده قصد دارم از لینک های دانلودتون توی سایتم استفاده کنم.
  پاسخ:
  سلام
  استفاده به‌منظور ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و ارتقا سطح آگاهی جامعه، (به‌شرط رایگان بودن) بلامانع و مورد رضایت می‌باشد.
  با تشکر از همراهی شما.
 • ارزومند ظهور امام زمان
 • به نام خدا     ما چون نمی دونیم خدا در چه سمتی و نمی تونیم برای خدا مکان مشخص کنیم می گییم خدا در همه ی جهت ها هست اگه کسی واقعا بخواد خدا رو ببینه می تونه خدا رو در یک دانه ی شن ببینه و نیازی به تجسم گل برای درک این مفهوم نیست البته این نظر شخصی منه و ممکنه اشتباه باشه من سالها هست دنبال کسی بودم که بتونه  بعضی ازمفهوم ها رو برام قابل درک وفهم بکنه تا اینکه با گوش کردن سخنرانی هاتون به عمق این مفهوم ها رسیدم متشکرم.
  هنوز نیم ساعت بیشتر از جلسه ی اول این سخنرانی نگذشته بود، که با خودم میگفتم نکنه کسایی که دوسشون دارم این حرفا رو نشنون!!!
  دمتون گرم استاد. خدا خیر دنیا و آخرت بهتون بده. خیلی مردین.
  سلام
  ان شاءالله که همیشه سایه تون بالا سر ما جوونا باشه استاد...
  زندگی من با سخنرانیهاتون متحول شده...
 • شیعه علی از نسل آریا
 • باعرض سلام و خسته نباشیـد خدمت مدیر و ادمین های محترم سایت #مهدے_موعود ..
  آقا من تابه امروز هنو موندم در وصف خوبیای این سایت و مدیریتش ڪلمه یا جمله ایی پیداڪنمو بگم ڪه هم خودم راضی بشم که در اندازشون تعریف و تمجید کردم و هم خوده مهدی موعودیا بدونن که چه جواهرے هستند .. 💙🌹❤️

  اول از همه بگم تشڪر بابت سخنرانی جدید استاد رائفی(جنودعقل و جهل۹۷).

  دوم روے سخنم با دوستان و مهدے یاورانیست که فڪر میڪنن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و یاحرفهاشون توسط مدیر یا ادمین های این سایت خونده نمیشه ..
  درڪمال تعجب بایستی بگم بهتون منم مثل شما عزیزان فڪر میڪردم ، چراڪه هیچوقت هیجا ندیدم حتی براے یکبار نظر،انتقاد،پیشنهاد،سوال هرچیوهرچی که در سایت های مختلف و گوناگون فراوون هم میزارم ببینن یا ثبت کنن چه برسه به جواب دادن ..!
  اما..
  اما..
  میخام به مدیر و ادمین های سایت "مهدی موعود" امشب بگـم بمـــــوولام علــی یدونه بیشتر نیستیــد ڪه نیستیــــد.نقطه.تموم.
  شما و این سایتتون لنگه ندارید
  باتموم حجم پیامها و نظراتی که تو این سایت میزارن همه دوستان ، باورم نمیشه یک به یکشونو میخونید شمااا!!!  شک ندارم هیــــچ دِینی گردنتون نمیمونه و نیســت ..

  چتدوقت پیش همینطوری طبق معمول آخرشبا،هندزفری به گوش داشتم سخنرانی گوش میکردم و اومدم تو سایت "مهدی موعود" نظرات دوستانو دنبال میکردمو میخوندم،انقدر که تا رسیدم به یک پیام آشنا و اسمشو خوندم دیدم نظرو پیشنهاد و سواله منه که جوابمو دادن ، کلی ذوق کردم،جالبتر اینکه نظر خیلی از دوستان دیگه که فکر میکردن خونده نمیشه هم بود و جواب داده بودن مهدی موعودیا!

  خیلی خوشم اومد ، شاید باورتون نشه اما خارج حرفام،این سایت تنها سایتی که بیش از اندازه مورد علاقه من و خیلیایه دیگست،کارتون واقعا درسته ، نظم سایتتون که اصلا بی مثال و یکدونست واقعا نمونست👌👍   بی انصافی نیس این حرفم ، برعکسه خوده سایت مصاف استاد رائفی که باید بی عیب و نقض باشه چراکه مرکزیت داره و الگوی باقیه سایت ها باید باشه خیییلی عقب تر از این سایت هست،یعنی سایت مصاف دراصل باید به این شکل مرتب و منظم و کاملا کامل باشه که متاسفانه همچین چیزی نیست.
  در مصاف عاقبته نظرات پیشنهادات سوالات ڪاملا مبهم و گموگوره و حتی نه میشه چیزی که میخایو بدست بیاری و نه میشه سوالی کرد که کسی باشه جوابتو بده!
  از لحاظ بروزرسانی و فنی سایت "مصاف" که واااویلاست،من فکر میکردم بقیه سایت ها تمومه سخنرانیهاشونو بعدازینکه سایت مصاف میزاره میرن دانلود میکنن میارن میزارن اما در کمال تعجب همیشه همیشه و همیشه سخنرانیهای جدیدرو اول ازینجا "سایت مهدی موعود" دانلود کردم باخیال راحت و دو تا چند روز بعد دیدم خوده مصاف سخنرانیرو گذاشته تازه سایت!!!😄    میمونه آدم چیبگه،ان شاالله هرچیکه هست مشکلاتشون زودتر تموم بشه و رو کیفیت سایتشون کار کنن و به امون خدا ولش نکنن،چشم خیلیا در انتظار این سایت هاست.
  و کلام آخر که مهمتر بود گذاشتم آخر بگم اینکه،من و خونوادم دعا میکنیم سایتِ #مهدی_موعود همیشه ی همیشه همینطور نمونه و یکدونه باقی بمونه تا بتونیم همینطوری راحت و خیال راحت استفاده کنیم،اجرتون ان شاالله با اباعبدالله مهدی موعودیا ، اجرتون با آقا صاحب الزمان(عج)

  بخدا خیلی دوستون دارم و داریم💙❤️

  خیالم راحته حرفا همیشه ثبت و خونده میشن،این حرفام یخوردش برا مهدی موعودیا بود دراصل برای دوستام یعنی خواننده ها بود که بدونن عضو چه سایت معرکه ای هستن!😍💙🌹

  علی(آریا) هستم از شمال استان گلستان شهرستان گرگان.

  از هردواسمی که روم گذاشتن راضیم یعنی عاشقشم،او شناسنامه علی ثبت شده و آریا صدام میزنن.
  استدلال خودم اینه: شیعه ی علــی از نسل آریــا☺️

  یاحـــق
  پاسخ:
  سلام
  با تشکر فراوان از شما، ان‌شاءالله لایق ابراز لطف و اعتماد کاربران عزیز و همراهان گرامی باشیم و هیچ‌وقت شرمنده منتظران امام عصر (عج) نشویم.
  البته باید عرض کنیم که تقریباً همیشه، زحمت تهیه، تدوین و آپلود (لینک‌های مستقیم) سخنرانی‌ها را عزیزان موسسه مصاف بر عهده دارند و ما فقط انتشاردهنده سخنرانی‌ها هستیم، همین‌طور سایت‌های بسیار خوب دیگری هم توسط عاشقان و منتظران امام زمان (عج) راه اندازی شده و آن بزرگواران هم به‌صورت گمنام در حال تلاش در این زمینه و نشر معارف اهل بیت (ع) هستند، که تلاش این دوستان هم قابل تقدیر و قدردانی فراوان می‌باشد و نباید نادیده گرفته شود.
  بازهم تشکر از ابراز لطف و همراهی شما.
 • منصور هزاره
 • ممنون از استاد و عوامل سایت مهدی موعود
 • منصور
 • سلام و تشکر
  کاش میشد زمان بیشتری سخنرانی میکردن استاد
  حالا که ما تشنه ایم
  استاد کم کردن سخنرانی هارو
  سلام
  با به روز بودن سایت حال میکنم
  دمتون گرم
 • منصور
 • اقا سخنرانی سیزده جنود عقل و جهل رو بزارید دیگه
  پاسخ:
  سلام
  جلسه 13 اضافه شد.
  با تشکر از همراهی شما.
 • منصور
 • جلسه سیزدهم رو بزارین دیگه اه
  پاسخ:
  سلام
  جلسه 13 اضافه شد.
  با تشکر از همراهی شما.
 • مصطفی
 • مثل همیشه عالی
 • نقی علیزاده*
 • با عرض سلام نقی علیزاده استم از کابل افغانستان 
  ممنونم از شما جناب استاد بزگوار واقعا جا دارد از زحمات شما تشکر و قدردانی کرد.
  سخنرانی‌های شما را دانلود میکنم و برای دوستان ارسال میکنم و نظر به توسعه شما کوشش دارم که مهر مهدوی را در افغانستان ترویج بدم به لطف پروردگار به دوستان هم میگم از من تشکر نکنید از امام زمان تشکر کنید چونه من پابوس آغااستم.
 • منصور هزاره
 • خیلی خیلی ممنون 
  آقا ما همیشه ساعتهای یک و دوی بعد از نیمه شب منتظر سخنرانی هستیم
  شیعه افغانستانی هستم
  اگر بگوش استاد برسه
  تو کابل هزاران هزار جوان رو زندگیشون رو متحول کردی استاد
  فقط با تذکر دادن مارو به فطرت اصلیمون برگردوندی
  ما همه دوستت داریم استاااااد
 • ابو برخیا
 • سلام
  ما منتظر جلسه پانزدهم هستم
  پاسخ:
  سلام
  جلسه 15 اضافه شد.
  با تشکر از همراهی شما.
 • حامد سرقلین
 • سلام خدمت شما دوستان عزیز مهدوی
  خدا عمر طولانی به استاد بده الحق و الانصاف حرف نداره...از یه چیز حیلی حسرت می خورم که رسانه های به اصطلاح اصلاح طلب مسیری رفتن که دنبال کننده هاشون هیچی از استاد نمی دونن و فکر می کنن استاد یک آدم افراطی و بی سواده در صورتی که اگر دو یا سه تا از سخنرانی هاشو گوش کنن خیلی از شبهاتشون رفع می شه...متاسفانه این چند وقته به صورت علنی دارن استاد رو تخریب می کنن با اسم رمز آقای همه چی دان کسی که در تمام زمینه ها نظر تخصصی داره...خدایا به جلال و جبروت خودت که بزرگترین قسمه قسمت می دم همه اشون رو رسوای عالم کن.
  تشکر از قرار دادن به موقعه و سریع سخنرانی ها فقط کاش توی پیان رسان سروش فعال بودین.
  پاسخ:
  سلام
  کانال وبگاه مهدی موعود (عج) در پیام‌رسان‌ سروش فعال میباشد.
  (https://sapp.ir/mahdimouood_ir)
  با تشکر از همراهی شما.
 • رضا سین
 • سلام.خواهشا سایتتونو تو لیست ترافیک داخلی قراربدید تا دوبرابر حجممون نره. شما از سایت مصاف بروزترید ولی مصاف ترافیکش داخلیه و شما نه. ممنون
  پاسخ:
  سلام
  سرورهای مورد استفاده وبگاه مهدی موعود (عج) هم مثل سایت موسسه مصاف، شرکت پارس آنلاین است و داخلی می‌باشد، و تعرفه استفاده از همه سایت‌هایی که از سرور داخلی استفاده می‌کنند نیم‌بها می‌باشد. (چه در لیست سایت‌های منتخب منتشر شده باشد، چه نباشد! توجه بفرمایید که این لیست جهت آگاهی عمومی منتشر شده و هر سایت داخلی می‌تواند با درخواست، وارد این لیست شود، که البته ما هنوز این درخواست را انجام ندادیم! اما با این حال، به دلیل این که سرورهای ما داخلی است، تعرفه استفاده از وبگاه مهدی موعود (عج) نیم‌بها می‌باشد.)
  با تشکر از همراهی شما.
  سلام 
  خدا قوت، هم به شما و هم استاد رائفی پور.
  مثل همیشه به روز و عالی هستید.
 • حاج حسین
 • سلام و عرض ادب بر شما منتظران مهدی
  خدا قوت بده به شماها که چشم امید صاحب الزمان هستید.
  امیدوارم خواهش کوچک بنده را پذیرا باشید اینکه لطفا در نشر سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع جنود عقل و جهل سریع باشید. 
  پاسخ:
  سلام
  متأسفانه هنوز ادامه جلسات برگزار نشده، درصورت برگزاری و به محض انتشار، ان‌شاءالله در اختیار همراهان قرار خواهد گرفت.
  با تشکر از همراهی شما.
 • محمد ترکی
 • از سایت عالیتون متشکریم. اجرکم عندالله
  چقدر صحبت های ایشون خوب و کارگشا هست و چقد الان جامعه به شنیدنش نیاز داره
 • اپلای رود
 • ممنون از آرشیو خوبی که ایجاد کردید...
  استفاده کردیم...
  خداقوت
  سلام دوستان من تا چند وقت پیش تو جهل واقعی بودم و دوستامم مثل خودم بودن فقط داشتم روزمو شب میکردم ولی یرو یجا  دیدم سخرانی استاد رو میخواستم گریه کنم! یه مدت خیلی زیاد به سخرانی های استاد گوش میدادم به دوستامم دادم که گوش کنن واقعا اونا هم خیلی خیلی خوششون امد مطمعنم که خیلی مثل منو دوستام وجود دارن که با سخرانی های استاد متحول شدن خدا انشالله به استاد خیر بده و خیلی ممنون از سایت شما که این سخنرانی ها رو تو سایتتون قرار میدین با تشکر فراوان
  سلام صحبتاشون عالی و مفید بود مثل همیشه! از سایت عالیتونم بابت اینکه این سخنرانی هارو در اختیارمون میذاره خیلی ممنونم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی