سال 1396: تهران - حسینه پیروان مهدی (عج) - 1396/03/30 الی 1396/04/04

سال 1397: تهران - ولنجک - کهف الشهدا - 1397/02/27 الی 1397/03/05


بروز رسانی: جلسه 15 [جلسه 9 در سال 97] اضافه شد - (1397/03/05)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جنود عقل و جهل - تهران - 1396/03/30 الی 1396/04/04 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.) 


جلسه اول - 1396/03/30 - 25 رمضان 1396

 

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 186 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 242 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 186 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 586 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 569 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 586 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1396/03/31 - 26 رمضان 1396

 

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 195 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 281 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 195 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 458 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 695 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 458 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1396/04/01 - 27 رمضان 1396

 

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 232 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 311 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 232 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 476 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 749 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 476 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1396/04/02 - 28 رمضان 1396

 

(تصویری - 54 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 183 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 250 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 183 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 434 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 576 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 54 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1396/04/03 - 29 رمضان 1396

 

*** با عرض پوزش، به علت مشکلات فنی به وجود آمده فایل تصویری جلسه پنجم موجود نمی‏‌باشد.

*** فایل صوتی کامل میباشد.

 

(کلیپی تصویری از جلسه پنجم - 5 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 48 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم (آخرین جلسه در سال96) - 1396/04/04 - 30 رمضان 1396

 

*** با عرض پوزش، به علت مشکل فنی به وجود آمده، فایل تصویری جلسه ششم ناقص می‏‌باشد (شامل 46 دقیقه از 70 دقیقه سخنرانی) برای دسترسی به فایل کامل سخنرانی، فایل صوتی را دانلود نمایید.

*** فایل صوتی کامل میباشد.

 

(تصویری [ناقص] - 46 دقیقه از 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 161 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 221 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 161 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 372 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 517 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 372 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم (اولین جلسه در سال 97) - 1397/02/27 - 1 رمضان 1397

 

(تصویری - 72 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 132 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 132 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 376 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 376 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 41 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1397/02/28 - 2 رمضان 1397

 

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 117 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 174 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 117 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 324 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 407 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 324 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1397/02/29 - 3 رمضان 1397

 

(تصویری - 70 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 172 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 213 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 172 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 347 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 480 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 347 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1397/02/30 - 4 رمضان 1397

 

(تصویری - 52 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 113 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 172 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 324 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 419 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 324 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه یازدهم - 1397/02/31 - 5 رمضان 1397

 

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 118 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 180 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 118 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 323 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 435 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 323 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوازدهم - 1397/03/01 - 6 رمضان 1397

 

(تصویری - 61 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 145 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 145 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 370 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 483 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 370 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سیزدهم - 1397/03/02 - 7 رمضان 1397

 

(تصویری - 67 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 162 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 191 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 162 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 305 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 425 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 305 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 67 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهاردهم - 1397/03/03 - 8 رمضان 1397

 

(تصویری - 59 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 135 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 170 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 135 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 297 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 395 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 297 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پانزدهم - 1397/03/04 - 9 رمضان 1397

 

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 139 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 241 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 139 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 402 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 575 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 402 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه شانزدهم - به‌زودی ان‌شاءالله ...

 

به علت اتفاقات اخیر کشور و همچنین کم بودن زمان برای به پایان رساندن بحث جنود عقل و جهل، جلسه 1397/03/05 با موضوع "تحلیل اتفاقات اخیر کشور" برگزار شد. (میتوانید این جلسه را از "اینجا" دریافت نمایید)

درضمن ادامه جلسات با موضوع جنود عقل و جهل ان‌شاءالله به‌زودی برگزار خواهد شد و به‌محض انتشار در همین صفحه در اختیار مهدی یاوران گرامی قرار خواهد گرفت.

 


mahdimouood.ir