مهدی موعود | mahdimouood.ir

ایتاسروشآی گپگپبلهتلگرام
آخرین مطالب
آخرین نظرات
نظر سنجی

تهران - مسجد سیدالشهدا (ع) - 20 تا 1397/06/28 - دهه اول محرم 97


بروز رسانی: جلسه 10 [جلسه آخر] اضافه شد - (1397/06/31)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا - تهران - دهه اول محرم 97 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1397/06/20 - 1 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 141 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 262 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 141 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 421 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 565 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 421 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1397/06/21 - 2 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 59 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 141 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 244 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 141 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 274 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 510 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 274 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1397/06/22 - 3 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 122 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 231 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 122 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 262 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 501 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 262 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1397/06/23 - 4 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 263 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 337 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 572 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 337 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1397/06/24 - 5 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 252 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 335 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 556 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 335 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم - 1397/06/25 - 6 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 52 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 118 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 228 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 118 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 496 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم - 1397/06/26 - 7 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 255 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 340 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 538 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 340 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1397/06/27 - 8 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 52 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 124 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 222 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 124 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 282 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 484 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 282 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1397/06/28 - ظهر 9 محرم 1440 - امامزاده معصوم (ع)

(تصویری - 76 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 165 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 219 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 165 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 341 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 483 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 341 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 76 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1397/06/28 - شب  9 محرم 1440 - مسجد سیدالشهدا (ع)

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 161 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 278 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 161 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 323 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 583 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 323 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir

نظرات  (۱۸)

 • رضااااا
 • سلام و ادب و ارادت
  استاد، کدوم مسجد سید الشهدا سخنرانی دارن؟؟؟ 16 تا مسجد توی تهران داریم که اسمش سیدالشهدا هستش.... کدوم رو باید بیاییم بچه هاااااااا ؟؟؟؟
  پاسخ:
  سلام
  مکان: تهران، خیابان قزوین، خیابان قلعه مرغی، مسجد سیدالشهدا (ع)
  زمان: دهه اول محرم 97 - ساعت 21
  با تشکر از همراهی شما.
 • رضااااا
 • یک دنیااااااااااا ممنون از محبت و تسریع در جواب دادن. اجرتون با سیدالشهدا...
  ایشالله خدمت میرسم
  سلام اجرتون با سیدشهدا
  عالیه ممنون
  لطفا بقیه شبها رو زودتر بزارین
  ممنون از بروز بودنتون
  با عرض سلام و ادب
  سخنرانی استاد در روزهای تاسوعا و عاشورا چه ساعتی و کجا برگذار میشه؟
  با تشکر
  پاسخ:
  سلام

  سخنرانی روز تاسوعا:
  مکان: تهران، خیابان قزوین، امامزاده معصوم (ع)، حسینیه فاطمه الزهرا (س)
  زمان: چهارشنبه، 1397/06/28 (مصادف با روز تاسوعای حسینی) - ساعت 18

  سخنرانی روز عاشورا:
  مکان: تهران، خیابان قزوین، خیابان برادران شهید حسنی، کوچه راسخ، مسجد سیدالشهدا (ع)
  زمان: پنجشنبه ، 1397/06/29 (مصادف با روز عاشورای حسینی) - بعد از نماز ظهر

  با تشکر از همراهی شما.
 • نظری نیا
 • ممنون، اجرتان به امام حسین علیه السلام
  باسلام وعرض تسلیت بمناسبت این ایام،میخواستم از استاد خواهش کنم تو فرصت مناسبت از دیگر شخصیتهای ک در کربلا بودن و کمتر ازشون گفته شده برامون سخنرانی کنند.ممنون از شما و همه دوستانی ک دنبال میکنند سخنرانیهای استاد رو.
  سلام جلسه هفتم رو زودتر بذارید خواهشا
  پاسخ:
  سلام
  جلسه هفتم اضافه شد - (1397/06/29)
  با تشکر از همراهی شما.
 • عبدالحسین
 • خداقوت سایت خیلی خوب و بروزی دارین اجرتون با سیدالشهدا

 • عباس حسینی
 • با سلام خدمت استاد و همکارانشان واقعا دستتون درد نکنه از اینکه می بینم در دین شیعه افراد مثل شما حضور دارند تا دینمان را این گونه برایمان تبیین کنم به خودم می بالم . و هر چه می گذرد به دین شیعه علاقه مند تر می شوم. ادامه بدهید تا ان شاء الله بتونیم راه ظور آقا را هموارتر کنیم
  اجرتون با حضرت رقیه.واقعه ممنون جامع و کامل قرار دادید
  سلام خدا قوت  دانلود فایل جلسه ی هشتم که 484 مگابایت هست با  فایل 282 مگابایت فرقی هم داره یعنی فایل 484 کیفیتش بیشتره یا همان کیفیت 282 را داره ؟ 
  تشکر
  پاسخ:
  سلام
  کیفیت و زمان هر دو فایل یکسان است و اختلاف حجم فقط بخاطر نوع انکودینگ فایل ویدیویی می‌باشد.
  با تشکر از همراهی شما.

  با سلام و عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام

  لطفا بفرمایید استاد در دهه دوم محرم 97 کجا سخنرانی دارند

  پاسخ:
  سلام

  سخنرانی استاد رائفی پور در اجتماع بزرگ زنان عاشورایی:
  مکان: تهران، بزرگراه امام علی (علیه السلام) جنوب، خروجی ذوالفقاری، خیابان سید جوادی، آستان مقدس امامزاده سیده ملک خاتون (سلام الله علیها)
  زمان: سه‌شنبه، 1397/07/03 - شروع مراسم ساعت 15 - شروع سخنرانی استاد رائفی پور ساعت 16
  مادحین: حاج صادق آهنگران، حاج امیر عباسی، محمد اشراقیان.

  با تشکر از همراهی شما.
  سلام خسته نباشید.
  اجرتان با سیدالشهدا (ع) .واقعا عالی وجای تقدیر دارد.
 • سیدمهدی
 • سلام باعرض خسته نباشید به شما بخاطر برروز بودنتون واقعا دسستتون دردنکنه میخواستم بدونم استاد برنامه جلساتشون رو امکانش براتون مقدور هست اعلام کنیدتا عاشقان استادکه شهرستانی هستند اطلاع از تاریخ حضورشون داشته باشندمن خودم شیراز ساکنم وارزومند شرف حضورخدمتشون علی یارتون
  پاسخ:
  سلام
  جهت اطلاع از زمان و مکان سخنرانی‌های جدید صفحه زیر مراجعه فرمایید:
  http://mahdimouood.ir/post/Raefipour-Notifying
  با تشکر از همراهی شما.
  درودبرشما-بهترشده تصویری ها زیادترگذاشته میشه ازاستادنسبت به قبل-صوتی زیادبه دردنمیخوره النظرالی وجه العالم عباده
  باسلام من ی سوال دارم چطورمیتونم باخوداستادمکاتبه کنم لطفآراهنمایی کنیداجرتوباامام حسین خیلی عالی
  پاسخ:
  سلام
  جهت ارتباط با استاد رائفی پور و شرایط آن به لینک زیر مراجعه فرمایید:
  https://goo.gl/N38joN
  با تشکر از همراهی شما.
 • علیرضا
 • سلام
  من هر چی سایت مصاف میرم میبینم این سایت حدودا چهار ماهه که به روز نشده و آخرین سخنرانی مربوط به نفوذ هست.شما دلیل به نشدنشو میدونید؟؟
  پاسخ:
  سلام
  احتمالاً در حال رفع مشکلات سایت هستند و ان‌شاءالله به‌زودی مشکلات رفع خواهد شد.
  با تشکر از همراهی شما.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی