ماه محرم ۱۴۰۰: تهران - هیئت سیدالشهدا (ع) - دهه اول محرم ۱۴۰۰

ماه محرم سال‌های: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰


بروز رسانی: جلسه 44 [جلسه 10 در محرم 1400] - [جلسه آخر] اضافه شد - (1400/05/28)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا - تهران - محرم و صفر 97 و 98 و 99 و 1400 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

دسترسی سریع به جلسات بر اساس زمان برگزاری:

 

  • جلسات سال ۱۳۹۷

    • مشهد مقدس - کانون یک هفتاد و سوم - 25 الی 1397/07/27 - (جلسات 11 تا 13)

    • تهران - مسجد سیدالشهدا (ع) - 20 الی 1397/06/28 - (جلسات 1 تا 10)

 

جلسه 1 - 1397/06/20 - 1 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 63 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 141 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 262 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 141 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 421 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 565 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 421 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 2 - 1397/06/21 - 2 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 59 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 141 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 244 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 141 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 274 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 510 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 274 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 3 - 1397/06/22 - 3 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 57 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 122 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 231 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 122 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 262 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 501 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 262 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 4 - 1397/06/23 - 4 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 64 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 263 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 337 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 572 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 337 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 5 - 1397/06/24 - 5 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 60 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 252 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 335 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 556 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 335 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 6 - 1397/06/25 - 6 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 52 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 118 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 228 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 118 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 496 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 7 - 1397/06/26 - 7 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 56 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 255 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 340 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 538 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 340 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 8 - 1397/06/27 - 8 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 52 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 124 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 222 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 124 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 282 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 484 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 282 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 9 - 1397/06/28 - ظهر 9 محرم 1440 - تهران - امامزاده معصوم (ع)

 

(تصویری - 76 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 165 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 219 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 165 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 341 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 483 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 341 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 76 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 10 - 1397/06/28 - شب  9 محرم 1440 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 63 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 161 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 278 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 161 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 323 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 583 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 323 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 11 - 1397/07/25 - 7 صفر 1440 - مشهد - کانون یک هفتاد و سوم

 

(تصویری - 79 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 173 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 327 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 173 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 386 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 824 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 386 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 45 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 45 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 45 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 45 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 12 - 1397/07/26 - 8 صفر 1440 - مشهد - کانون یک هفتاد و سوم

 

(تصویری - 94 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 220 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 421 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 508 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 1012 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 508 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 94 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 54 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 54 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 54 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 13 - 1397/07/27 - 9 صفر 1440 - مشهد - کانون یک هفتاد و سوم

(آخرین جلسه در سال 97)

 

(تصویری - 95 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 184 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 326 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 184 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 354 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 732 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 354 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 95 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 55 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 14 - 1398/06/09 - 1 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

(اولین جلسه در سال 98)

 

(تصویری - 54 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 99 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 139 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 99 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 402 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 316 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 402 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 54 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 15 - 1398/06/10 - 2 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 57 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 107 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 143 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 433 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 347 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 433 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 16 - 1398/06/11 - 3 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 62 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 162 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 467 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 403 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 467 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 62 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 17 - 1398/06/12 - 4 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 57 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 66 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 153 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 66 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 427 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 372 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 427 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 18 - 1398/06/13 - 5 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 65 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 119 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 160 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 119 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 484 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 390 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 484 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 19 - 1398/06/14 - 6 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 58 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 108 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 148 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 429 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 357 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 429 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 20 - 1398/06/15 - 7 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 59 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 114 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 153 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 114 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 443 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 373 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 443 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 21 - 1398/06/16 - 8 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 67 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 129 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 174 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 129 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 502 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 419 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 502 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 67 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 22 - 1398/06/17 - 9 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 63 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 164 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 470 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 419 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 470 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 23 - 1398/06/18 - 10 محرم 1441 - تهران - مسجد سیدالشهدا (ع)

(آخرین جلسه در سال 98)

 

(تصویری - 67 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 127 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 172 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 495 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 409 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 495 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 67 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 24 - 1399/05/30 - 1 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

(اولین جلسه در سال 99)

 

(تصویری - 65 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 195 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 159 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 195 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 522 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 369 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 522 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 0.98 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 790 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 0.98 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 25 - 1399/05/31 - 2 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 69 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 213 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 176 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 213 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 538 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 398 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 538 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 992 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 788 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 992 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 69 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 26 - 1399/06/01 - 3 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 61 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 204 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 168 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 204 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 531 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 381 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 531 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 0.99 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 788 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 0.99 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 27 - 1399/06/02 - 4 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 68 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 236 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 184 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 236 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 640 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 433 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 640 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.23 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 944 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.23 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 68 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 28 - 1399/06/03 - 5 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 61 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 205 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 162 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 546 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 375 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 546 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.04 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 803 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.04 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 29 - 1399/06/04 - 6 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 66 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 207 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 171 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 207 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 541 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 390 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 541 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.01 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 810 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.01 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 30 - 1399/06/05 - 7 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 69 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 210 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 175 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 210 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 553 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 400 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 553 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.04 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 777 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.04 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 69 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 31 - 1399/06/06 - 8 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 64 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 203 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 164 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 203 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 546 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 381 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 546 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.04 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 698 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.04 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 32 - 1399/06/07 - 9 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 61 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 196 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 156 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 196 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 526 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 364 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 526 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.01 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 688 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.01 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 33 - 1399/06/08 - 10 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 63 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 203 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 168 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 203 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 533 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 385 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 533 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 0.99 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 771 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 0.99 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 34 - 1399/06/09 - 11 محرم 1442 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

(آخرین جلسه در سال 99)

 

(تصویری - 66 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 215 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 177 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 215 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 573 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 408 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 573 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.08 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 863 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.08 گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 35 - 1400/05/18 - 1 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

(اولین جلسه در سال 1400)

 

(تصویری - 64 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 161 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 180 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 161 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 375 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 345 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 375 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 36 - 1400/05/19 - 2 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 61 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 145 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 164 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 145 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 354 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 474 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 354 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 37 - 1400/05/20 - 3 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 58 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 140 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 154 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 140 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 338 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 449 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 338 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 38 - 1400/05/21 - 4 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 65 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 175 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 171 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 175 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 393 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 429 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 393 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 39 - 1400/05/22 - 5 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 61 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 179 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 142 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 179 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 423 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 497 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 423 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 61 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 40 - 1400/05/23 - 6 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 62 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 177 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 160 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 177 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 403 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 447 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 403 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 62 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 41 - 1400/05/24 - 7 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 60 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 179 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 179 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 405 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 479 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 405 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 42 - 1400/05/25 - 8 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 65 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 185 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 197 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 185 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 421 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 500 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 421 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 43 - 1400/05/26 - 9 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 66 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 177 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 141 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 177 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 410 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 482 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 410 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه 44 - 1400/05/27 - 10 محرم 1443 - تهران - هیئت سیدالشهدا (ع)

 

(تصویری - 71 دقیقه)

کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 195 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 166 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 195 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 455 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 421 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 455 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 71 دقیقه)

کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 41 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


پست مرتبط:


mahdimouood.ir