تهران - سازمان رسانه ای اوج - جلسه 1 - 1393/11/15

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی - سازمان رسانه ای اوج - 1393/11/15

 

(تصویری)

لینک غیر مستقیم / 380 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 380 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 380 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 41 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir