با تحقیق اساتید محترم حوزه های نجف اشرف و مشهد مقدس ، از کتابهای الغیبه شیخ نعمانی و شیخ طوسی (ره) ، الملاحم والفتن سید بن طاووس ، اکمال الدین شیخ صدوق (ره) و کتاب بحار مجلسی جلد 52 و ...

نقشه راه ظهور امام مهدی (عج)

برای مشاهده تصویر با اندازۀ واقعی ، روی آن کلیک کنید.