تهران - ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲


بروز رسانی: قسمت 32 اضافه شد - (1402/12/08)

عنوان آخرین قسمت: فرصت تولید ثروت برای مردم توسط احداث شرکت‌های سود ده (ویژه انتخابات مجلس)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود صحبت های استاد رائفی پور با موضوع مسائل روز کشور و منطقه - تهران - ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

دسترسی سریع به جدیدترین قسمت آپلود شده:

 

قسمت سی‌ و دوم - 1402/12/08

فرصت تولید ثروت برای مردم توسط احداث شرکت‌های سود ده (ویژه انتخابات مجلس)

 

(تصویری - 10 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 48 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 10 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت سی‌ و یکم - 1402/12/03

طرح زمین رایگان برای هر ایرانی (ویژه انتخابات مجلس)

 

(تصویری - 26 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 68 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 138 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 26 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت سی‌ام - 1402/08/13

پاسخ به آقای آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اسناد عادی

 

(تصویری - 31 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 70 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 31 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و نهم - 1402/07/19

عملیات بی‌سابقه فلسطینی‌ها علیه اشغالگران

 

(تصویری - 35 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 98 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 210 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 35 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و هشتم - 1402/07/15

پشت پرده سوء قصد به میرحسین موسوی

 

(تصویری - 45 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 126 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 261 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 45 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و هفتم - 1402/07/12

حواشی پیش‌آمده اخیر پیرامون مهاجران افغانستانی

 

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 167 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 351 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و ششم - 1402/03/08

درگیری بین ایران و طالبان

 

(تصویری - 25 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم /  53  مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 126 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 25 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و پنجم - 1402/02/25

مدرسه مصاف

 

(تصویری - 6 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 6 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 1 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 3 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 3 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و چهارم - 1402/02/19

نقش نمایندگان مجلس در تعیین مدیران میانی کشور

 

(تصویری - 9 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 64 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 9 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و سوم - 1402/02/19

حواشی خبر دریافت خودرو توسط نمایندگان مجلس

 

(تصویری - 25 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 69 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 182 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 25 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و دوم - 1402/02/11

دستگیری رهبران حسینیون آذربایجان و حواشی آن

 

(تصویری - 59 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 129 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 316 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیست و یکم - 1401/12/20

دزدی‌های اشیا تاریخی، توسط اسرائیلی‌ها

 

(تصویری - 11 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 81 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 11 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت بیستم - 1401/12/07

صفر تا صد داستان حصر میرحسین موسوی

 

(تصویری - 50 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 128 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 331 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 50 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت نوزدهم - 1401/12/01

انتقاد استاد رائفی پور به سیاست‌های وارداتی دولت رئیسی

 

(تصویری - 26 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 75 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 196 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 26 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت هجدهم - 1401/11/30

پشت پرده حضور پرویز ثابتی مرد مرموز ساواک، در ملأ عام

 

(تصویری - 39 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 91 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 220 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 39 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت هفدهم - 1401/11/19

مسئولین بی‌کفایت یا نفوذی، کدام خطرناک‌ترند؟

 

(تصویری - 23 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 52 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 132 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 23 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت شانزدهم - 1401/11/19

زلزله ترکیه و خباثت‌های اردوغان

 

(تصویری - 25 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 77 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 199 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 25 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت پانزدهم - 1401/11/19

هشدارهای مهم استاد رائفی‌پور درباره زلزله تهران

 

(تصویری - 15 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 111 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 15 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت چهاردهم - 1401/11/10

اهداف پیدا و پنهان حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

 

(تصویری - 15 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 84 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 15 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت سیزدهم - 1401/11/10

دلایل حمله پهپادها به یکی از مراکز وزارت دفاع در اصفهان

 

(تصویری - 12 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 79 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 12 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت دوازدهم - 1401/11/10

توضیحات استاد درباره کلیپ تقطیع شده 12 سال قبل، درباره موسیقی

 

(تصویری - 4 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 4 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 1 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت یازدهم - 1401/11/07

پاسخ استاد رائفی پور به دعوت مناظره حجت الاسلام علوی تهرانی

 

(تصویری - 7 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 7 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 1 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت دهم - 1401/11/04

پشت پرده تحریم سپاه توسط اروپا

 

(تصویری - 12 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 93 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 12 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت نهم - 1401/11/04

منجلاب جنگ روسیه و اوکراین

 

(تصویری - 8 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 76 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 8 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 1 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت هشتم - 1401/11/03

راه کارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور

 

(تصویری - 24 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 72 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 176 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 24 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت هفتم - 1401/11/03

عملکرد اقتصادی دولت و افزایش قیمت دلار

 

(تصویری - 17 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 17 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 3 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 3 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت ششم - 1401/10/27

علیرضا اکبری، ابر جاسوس انگلیس که اعدام شد

 

(تصویری - 16 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 90 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 16 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 3 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 3 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت پنجم - 1401/10/25

زمستان سخت اروپا یا زمستان سخت ایران!؟

 

(تصویری - 26 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 111 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 26 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت چهارم - 1401/10/24

اشتباهات استراتژیک ایران در مورد جمهوری آذربایجان

 

(تصویری - 25 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 150 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 25 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت سوم - 1401/10/20

پست تقطیع شده پرویز پرستویی

 

(تصویری - 17 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 89 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 17 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 3 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 3 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت دوم - 1401/10/19

پشت پرده قرارداد عربستان با رونالدو در پروژه ری‌برندینگ سعودی‌ها

 

(تصویری - 15 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 87 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 15 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت اول - 1401/10/18

پشت پرده قرارداد چین با عربستان

 

(تصویری - 10 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 54 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 10 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir