شاهرود - 1388/09/30

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود همایش شیطان شناسی استاد رائفی پور با موضوع جن و شیطان ، فرقه های نو ظهور و فراماسونری

(جن ، جادو و صهیونیزم)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

 

فایل تصویری:

 

(در 1 قسمت / 391 مگابایت)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

 

(در 5 قسمت / 55+55+66+74+62 مگابایت)

لینک غیر مستقیم (کمکی) / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5

لینک غیر مستقیم (کمکی) / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5

لینک غیر مستقیم (کمکی) / بخش 1 l بخش 2 l بخش 3 l بخش 4 l بخش 5

 


 

فایل صوتی:

 

کیفیت بالا:

لینک غیر مستقیم / 82 مگابایت / دریافت

 

کیفیت پایین:

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir