۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سخنرانی استاد رائفی پور - روایت عهد» ثبت شده است

دانلود روایت عهد 43 با موضوع نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخرالزمان شیعه (3) - 1394/01/20 - (صوتی + تصویری)

تهران - 1394/01/20
سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 43 با موضوع نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخر الزمان شیعه (3)


بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 42 با موضوع نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخرالزمان شیعه (2) - 1393/12/07 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/12/07
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 42 با موضوع نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخر الزمان شیعه (2)


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 41 با موضوع نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخرالزمان شیعه (1) - 1393/11/09 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/11/09
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 41 با موضوع نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخر الزمان شیعه (1)


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 40 با موضوع پرونده آخرالزمانی داعش - 1393/10/11 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/10/11
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 40 با موضوع پرونده آخر الزمانی داعش


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 39 با موضوع خانه عنکبوت - 1393/08/29 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/08/29
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 39 با موضوع خانه عنکبوت


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1398/03/18)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 38 با موضوع صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها (2) - 1393/06/27 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/06/27
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 38 با موضوع صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها (2)


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 37 با موضوع صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها (1) - 1393/06/06 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/06/06
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 37 با موضوع صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها (1)


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 36 با موضوع غزه - 1393/05/23

  تهران - 1393/05/23
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 36 با موضوع غزه

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 35 با موضوع آندلوسیزه کردن ایران (فروپاشی فرهنگی) - 1393/02/18 - (صوتی + تصویری)

  تهران - 1393/02/18
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 35 با موضوع آندلوسیزه کردن ایران (فروپاشی فرهنگی)


  بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16