شبکه یک سیما - 1393/12/18

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود برنامه خیابان ایران با حضور استاد رائفی پور با موضوع جنگ نرم و تهاجم رسانه ای غرب  - 1393/12/18

 

قسمت سخنرانی استاد رائفی پور

 

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


فایل کامل برنامه خیابان ایران (1393/12/18) با حضور استاد رائفی پور

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی