تهران - بوستان سهند - 1394/05/30 و 1394/06/06

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود دو جلسه سخنرانی پرسش و پاسخ استاد رائفی پور در  بوستان سهند - تهران - 1394/05/30 و 1394/06/06

 

جلسه اول - 1394/05/30

(صوتی - 41 دقیقه)

لینک مستقیم /  14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  14 مگابایت / لینک کمکی

 

جلسه دوم - 1394/06/06

(صوتی - 58 دقیقه)

لینک مستقیم /  17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  17 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir