کربلا - (پخش شده از شبکه ولایت) - 1394/09/11

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اربعین - کربلا - (پخش شده از شبکه ولایت) - 1394/09/11

 

(تصویری - 31 دقیقه)

لینک مستقیم / کیفیت بالا - 547 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / کیفیت متوسط - 109 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم / کیفیت متوسط - 108 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 547 مگابایت  / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط - 109 مگابایت / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 31 دقیقه)

لینک مستقیم / 05 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 05 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 05 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir