مشهد مقدس - 10 و 1394/02/11

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات یمن - مشهد مقدس - 10 و 1394/02/11

 

جلسه اول - 1394/02/10

(صوتی - 77 دقیقه)

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


 

جلسه دوم - 1394/02/10

(صوتی - 46 دقیقه)

لینک مستقیم / 08 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


 

جلسه سوم - 1394/02/11 - (پرسش و پاسخ)

(صوتی - 93 دقیقه)

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir