تهران - حسینیه رینه ای ها - 10 تا 1392/05/14

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حکومت امام زمان (عج) به استناد روایات - تهران - حسینیه رینه‌ای‌ها - 16 تا 1392/05/21

 
(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)
 

شب اول - 1392/05/10

 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 


شب دوم - 1392/05/11

 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 


شب سوم - 1392/05/12

 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 


شب چهارم - 1392/05/13

 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 


شب پنجم - 1392/05/14

 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir