تهران - حسینیه پیروان مهدی (عج) - 12 تا 1395/04/16

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع محبت اهل بیت - رمضان 95 - تهران - 12 تا 1395/04/16

 

شب اول - 1395/04/12

(صوتی - 63 دقیقه)

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


شب دوم - 1395/04/13

(صوتی - 60 دقیقه)

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


شب سوم - 1395/04/14

(صوتی - 57 دقیقه)

لینک مستقیم / 09 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


شب چهارم - 1395/04/15

(صوتی - 73 دقیقه)

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


شب پنجم - 1395/04/16

(صوتی - 93 دقیقه)

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 53 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 53 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود فایل صوتی تمامی شب ها در یک فایل فشرده

(صوتی)

لینک مستقیم / 58 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی


mahdimouood.ir