تهران - حسینه فاطمة الزهرا (س) - 04 الی 1396/07/09

تهران - حسینه نور (کن) - 10 الی 1396/07/14


بروز رسانی: جلسه 13 [جلسه آخر] اضافه شد - (1396/07/21)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور  با موضوع مقامات زیارت عاشورا در محرم 96 - تهران - 4 الی 1396/07/07 

(صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

 جلسه اول - 1396/07/04 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 58 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 127 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 455 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1396/07/05 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 110 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 187 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 110 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 110 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 214 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 399 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 214 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 214 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1396/07/06 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 112 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 187 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 112 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 112 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 257 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 419 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 257 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 257 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1396/07/07 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 81 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 158 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 274 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 158 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 158 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 431 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 679 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 431 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 431 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 81 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1396/07/08 - ظهر تاسوعا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 52 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 106 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 173 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 106 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 106 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 225 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 407 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 225 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 225 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم - 1396/07/08 - شب عاشورا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 216 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 326 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 507 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 326 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 326 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم - 1396/07/09 - ظهر عاشورا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 190 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 310 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 410 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 310 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 310 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1396/07/09 - شام عاشورا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 212 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 353 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1396/07/10 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 46 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 90 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 90 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 90 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 240 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 238 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 240 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 240 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 46 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1396/07/11 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 108 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 114 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 226 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 253 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 226 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 226 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه یازدهم - 1396/07/12 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 95 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 104 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 220 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 229 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوازدهم - 1396/07/13 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 129 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 119 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 129 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 129 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 245 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 260 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 245 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 245 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سیزدهم (جلسه آخر) - 1396/07/14 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 166 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 158 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 166 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 166 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 318 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 368 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 318 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 318 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir