مهدی موعود | mahdimouood.ir

ایتاسروشآی گپگپبلهتلگرام
آخرین مطالب
آخرین نظرات
نظر سنجی

تهران - حسینه فاطمة الزهرا (س) - 4 الی 1396/07/09

تهران - حسینه نور (کن) - 10 الی 1396/07/14


بروز رسانی: جلسه 13 [جلسه آخر] اضافه شد - (1396/07/21)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور  با موضوع مقامات زیارت عاشورا در محرم 96 - تهران - 4 الی 1396/07/07 

(صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

 جلسه اول - 1396/07/04 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 58 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 127 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 455 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1396/07/05 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 110 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 187 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 110 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 110 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 214 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 399 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 214 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 214 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1396/07/06 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 63 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 112 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 187 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 112 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 112 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 257 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 419 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 257 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 257 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 63 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1396/07/07 - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 81 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 158 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 274 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 158 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 158 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 431 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 679 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 431 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 431 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 81 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 46 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 46 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1396/07/08 - ظهر تاسوعا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 52 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 106 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 173 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 106 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 106 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 225 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 407 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 225 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 225 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 

 


جلسه ششم - 1396/07/08 - شب عاشورا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 216 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 326 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 507 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 326 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 326 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هفتم - 1396/07/09 - ظهر عاشورا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 190 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 310 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 410 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 310 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 310 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه هشتم - 1396/07/09 - شام عاشورا - حسینه فاطمة الزهرا (س)

(تصویری - 60 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 212 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 353 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه نهم - 1396/07/10 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 46 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 90 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 90 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 90 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 240 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 238 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 240 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 240 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 46 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دهم - 1396/07/11 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 108 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 114 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 226 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 253 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 226 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 226 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه یازدهم - 1396/07/12 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 95 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 104 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 220 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 229 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 220 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوازدهم - 1396/07/13 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 51 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 129 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 119 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 129 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 129 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 245 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 260 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 245 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 245 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سیزدهم (جلسه آخر) - 1396/07/14 - حسینه نور (کن)

(تصویری - 64 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 166 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 158 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 166 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 166 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 318 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 368 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 318 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 318 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 64 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir

نظرات  (۱۴)

 • عباس حسینی
 • سخنرانی های شما بی نظیر است . اجرتان با صاحب الزمان هیچ کس تا به حال به اندازه شما سخنرانی نکرده است . امیدوارم در آیند سخنرانی بیشتری را انجام دهید تا ما از شما فیض ببریم . ان شاء الله در آینده ای نه چندان دور تمامی سخنرانی هایتان را از سال ۸۸ تا الان را دانلود خواهم کرد و از آن ها در زندگی خود استفاده خواهم کرد
  با سلام خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای رائفی پور. از سخنرانی های شما که با نگاهی متفاوت و نو ایراد می شود و توانسته اید لایه هایی را کنکاش کنید که تا به حال کار نشده یا خیلی کار نشده از شما سپاسگزارم. خیلی استفاده کردم.و بی صبرانه منتظر سخنرانیهای جدیدتان هستم. برای سلامتیان از صمیم قلب دعا می کنم.
  باسلام خدمت استاد من واقعا تعجب میکنم که چرا صدا وسیما ازوجود دانشمندی مانند شما استفاده نمیکند واقعا محقق بزرگی هستید اجرتون با امام زمان عج
  یاامیرالمومنین امام علی (ع) . ازشما واستادعزیز چیزی جزتشکرندارم که بگم بابت همه سخنرانیا بخصوص دهه محرم تشکرمیکنم. اجرتون با سیدالشهدا 
 • کاوه فراهانی
 • خدا خیرتان بدهد استاد رائفی پور
  خیلی مسائل رو روشن میکنید
  باسلام و خدا قوت
   استاد رائفی پور و تمامی دست اندرکاران برگزاری سخنرانیها، اجرتان با آقا صاحب الزمان
  چگونه می توانیم از زمان و مکان جلسات سخنرانی استاد در تهران برای حضور در جلسات اطلاع کسب کنیم 
  پاسخ:
  سلام
  جهت اطلاع از زمان و مکان سخنرانی ها به لینک زیر مراجعه فرمایید:
  https://goo.gl/jkj0Lj
  با تشکر از همراهی شما.
 • مهدی8387
 • خدا به شما خیر در دنیا و اخرت عطا کند . ان شا الله.
  استاد کربلا اگر میرید مارو هم خبر کنید پشت سرتون بیایم تا کمتر پیش اقا خجالت بکشیم.
 • علی.رضا
 • سلام من تمام سخنرانی های سال ۹۴و۹۵و۹۶ را دیدم خواهش می کنم به اقای راعفی بگید عالیه  شایدم بهتر از عالی این مطمئنم.
  فقط میگم تشکر خدابهتون سلامتی ودلخوشی بده. هم از سخنران جلسات هم برای مدیران این وب سایت که زحمت میکشن وب استاد ومخاطبین خدمت میکنن با انتشارسخنرانیای استادودانلود آسان سریع باهزینه کم 
  سلام. صوت جلسه اخرمورد داره. چرااینجوریه؟ لطفاتصحیح کنید. جملات تیک تیکه شده وتایم دوبرابر..ادم هیچی نمیفهمه. رسیدگی کنیدلطفا..
  پاسخ:
  سلام
  فایل ها بررسی شد و مشکلی ندارند
  توصیه می‌شود، از پلیر دیگری برای پخش استفاده نمایید.
  با تشکر از همراهی شما
  با سلام استاد گرامی از خدا میخواهم شما را حفظ کند کار هر روزم  شنیدن سخنرانیهای شما است عالی است شما ما را آگاه می کنید انشاءالله ازیاران امام زمان (عج) باشید آخر وعاقبتتون به خیر شود 
 • مجتبی خسروپور
 • استاد بزرگوار سلام 
  از خدا ممنونم که شما رو شناختم از خدای متعال میخوام شما رو حفظ کنه واز اقا امام زمان (عج) میخوام از شما در برابر نامردیها و دشمنیها مواظبت کنه و صبر شما رو زیاد کنه و در گرفتاریهاتون گشایش کنه تا هیچ وقت ازاین مسیر خسته نشوید و به راهتون ادامه بدید.
  هر شب سخنرانیهاتونو گوش میدم مخصوصا مقامات زیارت عاشورا و گریه های زیبای شما در عید امام زمان خیلی ممنون . 
  استاد راه عظیمی رو شروع کردید اقا امام زمان صددرصد خوشحاله امیدوارم منم بتونم کمک مفیدی در اینده به شما و موسس مصاف بکنم. 
 • امیرمهدی
 • سلام.ظاهرا به تازگی لینک های دانلود خراب شدن، لطفا پیگیری فرمایید
  پاسخ:
  سلام
  با عرض پوزش، لطفاً تا زمانی که مشکل لینک‌های مستقیم رفع گردد، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.
  (بعد از ورود به صفحه دانلود، روی گزینه "دانلود" یا "Download" کلیک کنید)
  با تشکر از همراهی شما.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی