کرمانشاه - هیئت رایه العباس - 1394/02/22

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع وظایف منتظران -  کرمانشاه - هیئت رایه العباس - 1394/02/22

 

(تصویری - 70 دقیقه)

لینک مستقیم / 638 مگابایت - (HD-720P) / دریافت

لینک غیر مستقیم / 306 مگابایت - (HD-720P) / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 70 دقیقه)

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir