کربلا - (پخش شده از شبکه ولایت) -  1395/08

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در اربعین 95 - کربلا - (پخش شده از شبکه ولایت) -  1395/08 - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری - 12 دقیقه)

لینک مستقیم / 65 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم / 52 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 65 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 65 مگابایت / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 12 دقیقه)

لینک مستقیم / 04 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 04 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 04 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 04 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 04 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir