شبکه 3 سیما - 16 و 1394/09/25

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در برنامه مردم چی میگن؟ - شبکه 3 سیما - 16 و 1394/09/25

 

جلسه اول - 1394/09/16

(تصویری - 11 دقیقه)

لینک مستقیم / کیفیت بالا - 191 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / کیفیت پایین - 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 191 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت پایین - 33 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 11 دقیقه)

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 


 

جلسه دوم - 1394/09/25

(تصویری - 31 دقیقه)

لینک مستقیم / کیفیت بالا - 535 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / کیفیت پایین - 92 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 535 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت پایین - 92 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 31 دقیقه)

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

 


mahdimouood.ir