شبکه ولایت - 1394/07/10

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در عید غدیر - شبکه ولایت - 1394/07/10 - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری- 20 دقیقه)

لینک مستقیم / 55 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 20 دقیقه)

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir