تهران - 1395/11/28

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال - تهران - 1395/11/28

(صوتی + تصویری) + کلیپ های بازدید از غرفه ها

 

تصویری:

 

دانلود با کیفیت SD360p:

لینک مستقیم / 79 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 81 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 79 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 79 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 144 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 162 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 144 مگابایت / لینک کمکی

 

 

صوتی - 31 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 


 

بازدید استاد رائفی پور از غرفه روگا

تصویری:

 

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 


 

بازدید استاد رائفی پور از غرفه فاطمیون

 

تصویری:

 

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 


 

بازدید استاد رائفی پور از غرفه جنبش اسلامی نیجریه

 

تصویری:

 

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir