مسیر پیاده روی اربعین و کربلا معلی - 1395/08

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir


دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور در اربعین 1395 - مسیر پیاده روی اربعین و کربلا معلی - 1395/08 - (صوتی + تصویری)

 

موکب علی بن موسی الرضا (ع) - مسیر پیاده روی اربعین - 1395/08

(تصویری - 50 دقیقه)

لینک مستقیم / 123 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 259 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 123 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 259 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 123 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 259 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 50 دقیقه)

لینک مستقیم /  08 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

 


موکب احباب الرضا (ع) - مسیر پیاده روی اربعین - 1395/08

(تصویری - 52 دقیقه)

لینک مستقیم / 126 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 263 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 126 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 263 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 126 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 263 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

لینک مستقیم /  09 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

 


روز اربعین 95 - کربلای معلی - 1395/08/30

(تصویری - 30 دقیقه)

لینک مستقیم / 113 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 207 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 207 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 207 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 30 دقیقه)

لینک مستقیم /  05 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 05 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 05 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 05 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir