سلسله جلسات دشمن شناسی در موسسه شهید آوینی - (جلسه 7 اضافه شد)


بروز رسانی: لینک‌های دانلود اصلاح شد - (1396/11/21)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سلسله جلسات دشمن شناسی با سخنرانی استاد رائفی پور در موسسه شهید آوینی

 

  • این جلسات ویژه کارکنان و هنرجویان مرکز آموزش موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی می‌باشد و بصورت مستمر، در 7 جلسه، هر هفته دوشنبه‌ها با حضور استاد رائفی پور با محوریت (دشمن شناسی) برگزار شده است.

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 


دانلود جلسه 7 - (93/07/07)

 

(صوتی - 111 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود جلسه 6 - (93/06/31)

 

(صوتی - 116 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود جلسه 5 - (93/06/24)

 

(صوتی - 122 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود جلسه 4 - (93/06/17)

 

(صوتی - 113 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود جلسه 3 - (93/06/10)

 

(صوتی - 106 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود جلسه 2 - (93/06/03)

 

(صوتی - 113 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود جلسه - (93/05/27)

 

(صوتی - 101 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir