تهران - پخش زنده (مجازی) - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود گفتگوی استاد رائفی پور و دکتر امیرآبادی فراهانی (عضو هیئت رئیسه مجلس) با موضوع مقابله با فساد و ضرورت شفافیت

1399/04/12 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

بخش اول:

 

(تصویری - 50 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 178 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 178 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 443 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 443 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 50 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 


بخش دوم:

 

(تصویری - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 219 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 219 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 567 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 567 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 55 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir