۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سخنرانی استاد رائفی پور - ارض موعود» ثبت شده است

دانلود روایت عهد 28 با موضوع ارض موعود (7) - 1392/08/09

تهران - 1392/08/09
سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 28 با موضوع ارض موعود (7)

روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 27 با موضوع ارض موعود (6) - 1392/07/18

  تهران - 1392/07/18
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 27 با موضوع ارض موعود (6)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 26 با موضوع ارض موعود (5) - 1392/06/28

  تهران - 1392/06/28
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 26 با موضوع ارض موعود (5)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۱ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 23 با موضوع ارض موعود (4) - 1392/04/20

  تهران - 1392/04/20
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 23 با موضوع ارض موعود (4)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 21 با موضوع ارض موعود (3) - 1392/01/29

  تهران - 1392/01/29
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 21 با موضوع ارض موعود (3)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 16 با موضوع ارض موعود (2) - 1391/07/13

  تهران - 1391/07/13
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 16 با موضوع ارض موعود (2)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16

  دانلود روایت عهد 14 با موضوع ارض موعود (1) - 1391/06/02

  تهران - 1391/06/02
  سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 14 با موضوع ارض موعود (1)

  روایت عهد | mahdimouood.ir

 • ۰
 • ۰ نظر
  • admin
  • Friday 1 January 16