سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

احیای مهدوی - توضیحات استاد رائفی پور پیرامون احیاء شب نیمه شعبان - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری - 7 دقیقه)

لینک مستقیم / کیفیت بالا -  98 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / کیفیت متوسط -  19 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا -  98 مگابایت  / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط 19 مگابایت  / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 7 دقیقه)

لینک مستقیم / 1.5 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 4.5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 4.5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 4.5 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir