سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

عید بیعت -  توضیحات استاد رائفی پور راجع به مراسم عید بیعت 1396 + تیزر اطلاع رسانی - (تصویری)

توضیحات استاد رائفی پور:

(تصویری - 2 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 


تیزر کشوری مراسم عید بیعت سال 96:

(تصویری - 32 ثانیه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 1 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 


تیزر شهر تهران مراسم عید بیعت سال 96:

(تصویری - 43 ثانیه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir