شبکه ولایت - ۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود برنامه جاده بهشت با حضور استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین - شبکه ولایت - ۲۲ الی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

قسمت اول - 1401/06/22

 

(تصویری - 30 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 140 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 30 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت دوم - 1401/06/23

 

(تصویری - 35 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 128 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 35 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت سوم - 1401/06/24

 

(تصویری - 31 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 140 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 31 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 5 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 5 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 


قسمت چهارم - 1401/06/25

 

(تصویری - 23دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 98 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 23 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir