تهران - 07 الی 1392/12/09
سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 33 با موضوع شاخ شیطان (بررسی فرقه وهابیت)

روایت عهد | mahdimouood.ir


سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 33 با موضوع شاخ شیطان - 07 الی 1392/12/09

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1392/12/07

 

(صوتی - 139 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 80 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 80 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1392/12/08

 

(صوتی - 175 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 100 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 100 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1392/12/09

 

(صوتی - 163 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 93 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 93 مگابایت / لینک کمکی

 


پست مرتبط:


mahdimouood.ir