تهران - 1395/08/06
سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 52 با موضوع جمعیت (2)


بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

بروز رسانی: فایل تصویری خلاصه جلسه 52 اضافه شد - (1395/08/10)

روایت عهد | mahdimouood.ir


سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 52 با موضوع جمعیت (2) - 1395/08/06

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 

تصویری - 209 دقیقه:

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 353 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 491 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 753 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 1.04 گیگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 753 مگابایت / لینک کمکی

 


 

صوتی - 209 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 120 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی

 


 

فایل تصویری خلاصه جلسه 52:

 

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 85 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 85 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 85 مگابایت / لینک کمکی

 


 

تصاویر و نمودارهای نمایش داده شده در جلسه 52:

 

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 


 
گزارش جلسه:
 
پنجاه و دومین همایش روایت عهد، در ادامه‌ی مبحث قبلی با موضوع "جمعیت 2" در مجتمع فرهنگی رفاه واقع در بهارستان برگزار گردید.

در آغاز استاد رائفی پور باگریزی به جلسه قبل، کنترل جمعیت در ایران و کمک‌های کشورهای غربی وسازمان ملل که وسیله ای برای پیشبرد اهداف پنتاگون وسیاست سلطه پذیری آمریکا بود را شرح دادند.

درادامه با مطرح کردن نظریات جامعه شناسان موافق با بحث کنترل جمعیت دیدگاه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دادند و ایرادات وارده به آنها را مطرح کردند.

و همچنین با بیان نظریات اقتصاد دانان مشهور دنیا نشان دادند که رشد جمعیت برخلاف نظریه‌های قبلی باعث افزایش سطح دانش و سرمایه و نوآوری و دراصل باعث رشد و توسعه‌ی اقتصادی میشود.

استاد رائفی پور در ادامه با طرح بحران پیری در جامعه و سالمندی جمعیت، چالش‌های مختلف اجتماعی فرهنگی، بحران ساختاری خانواده، کاهش تدریجی سرمایه‌ی اجتماعی را خاطر نشان کردند و همچنین افزایش جمعیت از نگاه منتقدین رامورد بررسی قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی آن را بیان نمودند.

در ادامه وضعیت ایران از نظر منابع و تراکم انسانی و تهدید‌های کمبود نیروی انسانی توسط استاد بیان شد.

در انتها ایشان برای بهتر مشخص شدن راهکارهای حل این بحران، نمونه هایی از سیاست‌های جمعیتی در کشورهای مختلف ارائه دادند و پس از آن راهبردهای پیشنهادی خود را شرح دادند.

راهبردهای کلانی که ایشان تدوین و ارائه کردند شامل:

    راهبردهای ملی در قالب سیاست‌های فرهنگی و رسانه ای فرزندآوری
    حمایت‌های قانونی کاری
    حمایت‌های اقتصادی
    حمایت‌های آموزشی
    حمایت‌های بهداشتی و پزشکی
    برنامه ریزی و سیاست گزاری‌های امنیتی

و همچنین حمایت‌های غیر دولتی و سمن‌ها و در ادامه پیشنهادات صاحبنظران کنترل و کاهش طلاق را با ذکر مثال هایی مطرح کردند.
 


پست مرتبط:


mahdimouood.ir