شهر قدس - 1394/04/09

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آثار دعای عهد - شهر قدس - 1394/04/09

 

(تصویری - 51 دقیقه)

لینک غیر مستقیم / 86 مگابایت / دریافت

 


 

(صوتی - 51 دقیقه)

لینک مستقیم / 09 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 09 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir