کرمان - مسجد امام حسین (ع) - ۱۰ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۱


بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1398/09/24)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اربعین و تمدن سازی - کرمان - 10 و 1398/07/11

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1398/07/10

 

(تصویری - 100 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 300 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 344 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 300 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 846 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 758 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 846 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.83 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  880  مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.50  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 100 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 58 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1398/07/11

 

(تصویری - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 232 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 246 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 232 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 660 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 553 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 600 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.35 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  726  مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.41  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir