رودسر - 1394/02/27

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از بعثت محمد (ص) تا نهضت خمینی (ره)

رودسر - 1394/02/27 - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری)

لینک مستقیم / کیفیت عالی - 687 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / کیفیت عالی - 687 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت عالی - 687 مگابایت / لینک کمکی

 

لینک مستقیم / کیفیت بالا - 327 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 327 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 327 مگابایت / لینک کمکی

 

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 296 مگابایت / دریافت

 

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط - 183 مگابایت / دریافت

 

لینک غیر مستقیم / کیفیت پایین - 115 مگابایت / دریافت

 


 

(صوتی - 81 دقیقه)

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 

لینک مستقیم / 54 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 54 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 54 مگابایت / لینک کمکی

 

لینک مستقیم / 72 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 72 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 72 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir