دانشگاه فردوسی مشهد - 1390/10/10

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آینده از آن کیست؟! 

دانشگاه فردوسی مشهد - 1390/10/10 - (صوتی + تصویری)

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 

فایل تصویری:

 

دانلود در یک قسمت:

لینک مستقیم / 434 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 434 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود در پنج قسمت:

لینک غیر مستقیم / قسمت 1 l قسمت 2 l قسمت 3 l قسمت 4 l قسمت 5

 


 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir