۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سخنرانی استاد رائفی پور - سال 90» ثبت شده است

دانلود روایت عهد 5 با موضوع اسطوره های صهیونیزم - نقاط ضعف اسرائیل - 1390/12/25

تهران - 1390/12/25
سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 5 با موضوع اسطوره های صهیونیزم - نقاط ضعف اسرائیل

روایت عهد | mahdimouood.ir

  • ۱
  • ۰ نظر
    • admin
    • Friday 1 January 16

    دانلود روایت عهد 4 با موضوع نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت - 1390/10/08 - (صوتی + تصویری)

    تهران - 1390/10/08
    سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 4 با موضوع نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت


    بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

    روایت عهد | mahdimouood.ir

  • ۱
  • ۰ نظر
    • admin
    • Friday 1 January 16

    دانلود روایت عهد 3 با موضوع حماسه سرخ - 1390/09/24 - (صوتی + تصویری)

    تهران - 1390/09/24
    سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 3 با موضوع حماسه سرخ


    بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

    روایت عهد | mahdimouood.ir

  • ۱
  • ۱ نظر
    • admin
    • Friday 1 January 16

    دانلود روایت عهد 2 با موضوع شجره ملعونه - 1390/09/10 - (صوتی + تصویری)

    تهران - 1390/09/10
    سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 2 با موضوع شجره ملعونه


    بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1397/11/16)

    روایت عهد | mahdimouood.ir

  • ۱
  • ۰ نظر
    • admin
    • Friday 1 January 16

    دانلود روایت عهد 1 با موضوع حقیقت ذوالقرنین - 1390/08/26

    تهران - 1390/08/26
    سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 1 با موضوع حقیقت ذوالقرنین

    روایت عهد | mahdimouood.ir

  • ۱
  • ۱ نظر
    • admin
    • Friday 1 January 16

    دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه گلستان (6 جلسه) - گرگان - 1390/02 - (صوتی + تصویری)

    گرگان - دانشگاه گلستان - 1390/02

    سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

  • ۳
  • ۱۱ نظر
    • admin
    • Thursday 31 December 15

    دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نمادهای گمشده (2 جلسه) - تهران - دانشگاه هنر - 1390/08/28 و 1390/09/05

    تهران - دانشگاه هنر - 1390/08/28 و 1390/09/05

    سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

  • ۳
  • ۱ نظر
    • admin
    • Thursday 31 December 15

    دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع پروژه‌ی اشباح (جنگ نرم و عبرتهای بنی اسرائیل) - کاشان - 21 و 1390/01/28 - (صوتی + تصویری)

    کاشان - کانون الزهرا (س) - 21 و 1390/01/28

    سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

  • ۲
  • ۱ نظر
    • admin
    • Thursday 31 December 15

    دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - تهران - دانشگاه خواجه نصیر - 1390/01/29 - (صوتی + تصویری)

    تهران - دانشگاه خواجه نصیر - 1390/01/29

    سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

  • ۲
  • ۱ نظر
    • admin
    • Thursday 31 December 15