گرگان - دانشگاه گلستان - 1390/02

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه گلستان (6 جلسه) - گرگان - 1390/02 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

نکته : تفاوت مدت زمان فایل تصویری با فایل صوتی به این علت است که در فایل صوتی تیزر و قرائت قرآن ابتدای جلسات، حذف شده و فایل صوتی از ابتدای سخنرانی، آغاز میشود.

 

جلسه اول - راز ذریه - 1

 

(تصویری - 92 دقیقه)

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 89 دقیقه)

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دومراز ذریه - 2

 

(تصویری - 78 دقیقه)

لینک مستقیم / 146 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 146 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 146 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 75 دقیقه)

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - قربانی کردن انسان -1

 

(تصویری - 111 دقیقه)

لینک مستقیم / 181 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 181 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 181 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 98 دقیقه)

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - قربانی کردن انسان - 2

 

(تصویری - 113 دقیقه)

لینک مستقیم / 186 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 186 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 186 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 108 دقیقه)

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - عبرتهای بنی اسرائیل

 

(تصویری - 122 دقیقه)

لینک مستقیم / 201 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 201 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 201 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 109 دقیقه)

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم - بیداری اسلامی

 

(تصویری - 118 دقیقه)

لینک مستقیم / 194 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 114 دقیقه)

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود فایل صوتی تمامی جلسات در یک فایل فشرده

 

(صوتی)

لینک مستقیم / 137 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir