کرمانشاه - 1391/3/22

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بیداری اسلامی - کرمانشاه - 1391/3/22

(تصویری)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی


(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی