اردبیل - مسجد قدس - 1393/02/06

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تمدن اسلامی و رهبری - اردبیل - 1393/02/06

 

(تصویری)

لینک غیر مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

 


 

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir