اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - 1394/08/25

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جریان شناسی کوفه - اصفهان - 1394/08/25

(متاسفانه ابتدای صوت جلسه ضبط نشده است!)

 

(صوتی - 46 دقیقه)

لینک مستقیم / 07 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 07 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 07 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir