تهران - مهدیه امام حسن مجتبی (ع) - ۰۴ الی ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - دهه اول فاطمیه ۱۴۰۲


بروز رسانی: جلسه 5 [جلسه آخر] اضافه شد - (1402/09/09)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حضرت زهرا (س) نگهبان دین - تهران - ۴ الی ۸ آذر ۱۴۰۲ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1402/09/04

 

(تصویری - 59 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 170 مگابایت / دریافت
 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 343 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 610 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1402/09/05

 

(تصویری - 37 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 123 مگابایت / دریافت
 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 259 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 468 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 37 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1402/09/06

 

(تصویری - 48 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 155 مگابایت / دریافت
 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 334 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 608 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 48 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1402/09/07

 

(تصویری - 56 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 182 مگابایت / دریافت
 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 388 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 700 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - 1402/09/08

 

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 192 مگابایت / دریافت
 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 410 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 737 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir