تهران - دانشگاه علوم سیاسی - 1393/09/05

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع داعش ، سرچشمه اهداف سرانجام  - تهران - 1393/09/05

 

(تصویری)

در یک فایل:

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

 

به صورت بخش بخش:

لینک مستقیم / بخش1 | بخش2 | بخش3 | بخش4 | بخش5

 


 

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک مستقیملینک کمکی

 


mahdimouood.ir