شیراز - 1392/03/04 

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع راز ظهور- اعتکاف - شیراز - 1392/03/04
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در جمع معتکفین شیراز

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی