مهدی موعود | mahdimouood.ir

ایتاسروشآی گپگپبلهتلگرام
آخرین مطالب
آخرین نظرات
نظر سنجی

عراق - در مسیر پیاده روی اربعین - موکب مسجد مقدس جمکران - 12 الی 1396/08/18


بروز رسانی: جلسه 7 [جلسه آخر] اضافه شد - (1396/08/30)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع زیارت جاده - 12 الی 1396/08/18 - (صوتی + تصویری)

عراق - در مسیر پیاده روی اربعین - موکب مسجد مقدس جمکران (مع امام منصور) - عمود 1070

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

 شب اول - 1396/08/12 - فرصت‌های تمدن سازی اربعین

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 120 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 172 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 261 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 399 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 261 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 261 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


شب دوم - 1396/08/13 - ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین

(تصویری - 66 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 149 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 149 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 149 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 374 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 489 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 374 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 374 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


شب سوم - 1396/08/14 - آسیب ها و تهدید های زیارت اربعین

(تصویری - 54 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 95 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 146 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 226 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 338 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 226 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 226 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 54 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

 


شب چهارم - 1396/08/15 - بلا و مصیبت برای زائر

(تصویری - 48 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 132 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 126 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 132 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 132 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 224 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 280 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 224 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 224 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 48 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 


شب پنجم - 1396/08/16 - ادب زیارت

(تصویری - 57 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 157 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 157 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 157 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 249 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 268 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 249 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 249 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 57 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


شب ششم - 1396/08/17 - معیت با امام زمان

(تصویری - 65 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 123 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 157 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 123 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 123 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 255 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 358 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 255 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 255 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


شب هفتم - 1396/08/18 - زیارت

(تصویری - 62 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 97 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 166 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 97 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 97 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 236 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 379 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 236 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 236 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 62 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir

نظرات  (۱۰)

سلام استاد عزیز.عجرت با اقا امام زمان (ع)
 • مهرداد از شیراز
 • سلام ، خسته نباشید ، تشکر میکنم از زحمات همتون ، امیدوارم هر چی از خدا میخواهید بهتون بده ، در ضمن کیفیت فایل های صوتی خیلی بهتر شده نسبت به سالهای پیش ، تشکر ویژه از اقای راعفی پور دارم که سخنانشان تاثیر زیادی روی من داشته ، مخصوصا سخنرانی عقلانیت ایشان که من رو عوض کرد.
  شب اول و دوم بهتر بود سیاسی تر بود. البته همه بیانات استاد تاثیرگذار و مثبت هستن و ما لذت میبریم اما در مراسمات عزا ب آرامش و نشاطی میرسیم ک نشات گرفته از سخنان استاد و اشک برای مظلومیت اهل بیت پیامبر است.
  سلام تصویری جلسه چهار ناقصه 6 تا 7 دقیقه کلا
  پاسخ:
  سلام
  فایل تصویری جلسه مورد نظر بررسی شد و مشکلی ندارد!
  با تشکر از همراهی شما
  کی دیگه شب پنجم خیلی دیرشد
  پاسخ:
  سلام
  با عرض شرمندگی، متأسفانه هنوز فایل جلسات دیگر از طرف صاحب اثر، برای عموم منتشر نشده!
  ان شاء الله به محض انتشار در وبگاه قرار خواهد گرفت.
  با تشکر از همراهی شما
 • علی محمدی
 • با سلام 
  قسمت پنجم رو کی میزارید؟
  ممنون
  پاسخ:
  سلام
  به محض انتشار از طرف صاحب اثر، ان شاء الله در وبگاه قرار خواهد گرفت.
  با تشکر از همراهی شما
 • عباس حسینی
 • فقط می تونم بگم عالیه تو رو خدا جلسه پنجم را هم زود تر بزارید. از وقتی کارهای استاد رو دنبال می کنم احساس می کنم به صاحب الزمان نزدیک تر شدم
  پاسخ:
  سلام
  به محض انتشار، ان‌شاء‌الله در وبگاه قرار خواهد گرفت.
  با تشکر از همراهی شما
  سلام دوباره چک کنید کیفیت 360 لینک مستقیم جلسه4 رو 6الی7 دقیقه می باشد؟
  ولی کل جلسه نیست بالاش نوشتید 48 دقیقه
  پاسخ:
  سلام
  با عرض پوزش فایل جلسه 4 باکیفیت 360p، اشتباهاً آپلود شده بود!
  فایل اصلی آپلود شد و لینک‌های مربوطه اصلاح شدند.
  (ضمناً در بررسی قبلی فقط فایل 720p چک شده بود که عرض کردیم مشکلی ندارد.)
  با تشکر از همراهی شما.
  با عرض سلام
  جلسه 5 از یکجا به بعد قفل میشه و اجرا نمیشه.
  ضمنا نرم افزار من KMPlayer هست.
  لطفا رسیدگی فرمایید.
  پاسخ:
  سلام
  لطفاً کیفیت فایلی که مشکل دارد و زمان مورد نظر را ذکر بفرمایید.
  با تشکر از همراهی شما.
  با عرض سلام مجدد
  در مورد جلسه پنجم که عرض کردم اجرا نمی شود، از دقیقه سیزدهم و ثانیه دهم به بعد این اتفاق می افتد.
  لذا کیفیت فایل تصویری 360P می باشد.
  با دو نرم افزار KMPlayer و JetAudio امتحان کردم نتیجه یکسان بود.
  با تشکر
  پاسخ:
  سلام
  با عرض پوزش از مشکل پیش‌آمده
  فایل سالم آپلود شد و لینک‌های جدید جایگزین شدند.
  با تشکر از همراهی شما.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی