اراک - 15 الی 1397/08/17

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا - اراک - 15 الی 1397/08/17 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1397/08/15

 

(تصویری - 100 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 194 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 347 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 677 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 825 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 677 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 100 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 57 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 57 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 57 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1397/08/16

 

(تصویری - 79 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 161 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 310 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 161 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 481 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 686 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 481 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 79 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 51 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 51 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1397/08/17

 

(تصویری - 113 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 385 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 682 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 817 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 682 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 113 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 64 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 64 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 64 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir