تهران - ۱۴ الی ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع عاشورا فتوای فطرت - تهران - ۱۴ الی  ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1401/05/14

 

(تصویری - 48 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 110 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 236 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 48 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1401/05/15

 

(تصویری - 45 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 109 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 240 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 45 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1401/05/16

 

(تصویری - 37 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 89 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 197 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 37 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1401/05/17

 

(تصویری - 44 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 88 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 195 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 44 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 15 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 15 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir