اردبیل - 1393/02/06

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فتنه‌های آخرالزمان توام با ابزارهای جنگ نرم - اردبیل - 1393/02/06

(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی