مشهد -  06 و 1391/07/07

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع محمد (ص) در عهدین - مشهد -  06 و 1391/07/07

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

شب اول - 1391/07/06

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 143 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 143 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 143 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 


 

شب دوم 1391/07/07

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 190 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 190 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 190 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir