مشهد مقدس - مجتمع امیرالمؤمنین (ع) - شب ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

تهران - ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ - (جلسه تکمیلی)


بروز رسانی: جلسه 4 [جلسه آخر] اضافه شد - (1401/02/06)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع معجزه نیت در شب‌های قدر - مشهد - ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ و ۰۲ و ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1401/01/31 - (شب 19 رمضان 1443)

 

(تصویری - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 296 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 271 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 296 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 614 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 649 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 614 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1401/02/02 - مشهد مقدس - (شب 21 رمضان 1443)

 

(تصویری - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 201 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 191 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 201 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 535 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 571 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 535 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1401/02/04 - مشهد مقدس - (شب 23 رمضان 1443)

 

(تصویری - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 224 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 618 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 549 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 618 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 42 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - 1401/02/05 - تهران - (جلسه تکمیلی)

 

(تصویری - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 205 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 167 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 525 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 439 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 525 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 70 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir