اصفهان - 10 و 1393/12/11

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدویت – اصفهان - 10 و 1393/12/11

 

جلسه اول - 1393/12/10

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1393/12/11

(صوتی)

لینک غیر مستقیم / 57 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 57 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir