بیرجند - 1391/02/19

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدی ستیزان غرب - بیرجند - 1391/02/19

(تصویری)

دریافت در یک فایل:

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

دریافت در دو فایل:

لینک مستقیم / بخش 1 l بخش 2

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2


(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی