اراک - مجتمع فرهنگی عاشقان ثارالله - ۰۴ الی ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهندسی فرهنگی قیام عاشورا - اراک - 04 الی 1398/08/06 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 1398/08/04

 

(تصویری - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 256 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 209 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 265 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 669 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 471 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 669 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.39 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  800  مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.46  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 72 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 42 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1398/08/05

 

(تصویری - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 255 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 255 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 645 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 447 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 645 گیگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.29 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  748  مگابایت  / لینک کمکی

لینک مستقیم /   1.32  گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 1398/08/06

 

(تصویری - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 250 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 197 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 250 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 640 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 447 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 640 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.30 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم /  734  مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.40  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir