شاهرود - 08 و 1394/02/09

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفاق - شاهرود - 08 و 1394/02/09  - (صوتی + تصویری)

 (در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

جلسه اول - 1394/02/08

(تصویری - 65 دقیقه)

لینک غیر مستقیم /  180 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  180 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم /  11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم /  11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم /  37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم /  37 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 1394/02/09

(تصویری - 65 دقیقه)

لینک غیر مستقیم /  179 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  179 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 65 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم /  11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم /  11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم /  37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم /  37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم /  37 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir